Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetenspasset: mikromeriter som verktyg för att synliggöra kompetenser utifrån behov

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 19 000 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - december 2023
Status Pågående

Syfte och mål

Med avstamp i EU:s arbete med mikromeriter och Europass, och i samarbete med strukturerna för egendata och eget kompetenspass som finns via Europass, avser parterna skapa en pilot. Målet är att ta fram en struktur och ett system som praktiskt kan prövas där alla former av utbildning och genom branschvalidering bedömda läranderesultat kan få digitala ”bevis” från utfärdare, i linje med den modell som används i EU. Piloten ska både innehålla en systemmodell för hur en sådan struktur kan se ut, och en teknisk lösning som stödjer den, samt vara beprövad.

Förväntade effekter och resultat

En pilot för digital dokumentation av kvalitetssäkrad kompetensutveckling, på de nivåer som bedöms kunna valideras inom ramen för modellen. Piloten ger individen möjligheten att bättre kartlägga och förstå sin egen kompetensutveckling och kan äga dokumentationen av sina kompetenser under karriären, oavsett utbildningsform. Arbetsgivare får en tydligare bild av anställdas kompetenser, och på samhällsnivå kan kompetensinsatser och kompetenstillgång bättre planeras. En lyckad pilot synliggör en stor del kompetensinsatser som idag inte går att spåra på strukturell nivå.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägget bygger på en mobiliseringsfas följt av tre centrala arbetspaket kring samverkan, modellsystem och teknisk lösning. Samverkan är viktigt för att förankra både med nationella aktörer, med utbildningsanordnare och myndigheter, men också med EU:s olika initiativ på området. Modellsystemet tar fram ett förslag i piloten på regelverk för när en utfärdare har möjlighet att utfärda mikromeriter och hur meriterna utformas. Den tekniska lösningen bygger på EU:s gemensamma system kopplat till skills via Europass och arbetet med blockkedjor i EU.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 september 2021

Diarienummer 2021-02795

Statistik för sidan