Kompetensförstärkning kring kommunal öppna data

Diarienummer 2012-04067
Koordinator MORUS KONSULT AB
Bidrag från Vinnova 498 200 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål för projektet har uppfyllts. Projektet identifierade områden där informationsbehov finns och producerade material för att ge ökad kunskap om dessa områden. Särskilt materialet om licenser och villkor ger en djupare förståelse för hur dessa inverkar på öppenhetsaspekten för öppna data. Projektet svarade även på behovet av orientering kring villka vägledningar och andra resurser som redan finns.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade effekterna är att fler kommuner publicerar öppna data, så att nya, innovativa tjänster kan skapas. En ökad kännedom om villkor för öppna data förväntas leda till att data öppnas upp på ett sätt som maximerar graden av utnyttjande.

Upplägg och genomförande

Projektet underskattade svårigheterna att få och dela information med andra projekt samt svårigheterna att hitta mötestider med kommunala representanter. Projektet insåg att råd och vägledningar kommer från olika perspektiv vilket förtydligats i våra publikationer för att ge läsaren bättre förutsättningar att bedöma råd från såväl oss som andra källor. Projektet fick en god bild av informationsbehovet. Djupintervjuer, deltagande i evenemang och enkäten gav en samstämmig bild av läget och behovet.

Externa länkar

Sambruks webbsida om projektet Morus kategori sidor om projektet

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.