Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion

Diarienummer
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Växjö
Bidrag från Vinnova 7 295 725 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade flexibla kurser som vänder sig specifikt till yrkesverksamma i industrin. Vi vill öka genomslaget av kursutbudet genom ett förstärkt samarbete mellan lärosätena och nyttja resurser mer effektivt för att nå en större målgrupp. Minst två lärosäten kommer att samverka i design och genomförande av nya kurser. Målet är att ge minst fyra nya kurser inom projektet samt att ta vara på och utveckla analyser av näringslivets kompetensbehov för planering av nya kurser.

Förväntade effekter och resultat

- Ett spetsigare och mer detaljerat statistikunderlag gällande företagens kompetensbehov för förbättrad utbildningsplanering. - Ökad tillgänglighet av kurser för flexibla yrkesverksamma genom ett tätare samarbete mellan lärosätena - Lättare att hitta kurser för yrkesverksamma genom gemensam marknadsföring av utbudet. - Ökad kunskapsnivå hos yrkesverksamma kopplat till konkurrenskraftig produktion, AI, Big Data och maskininlärning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet har tre huvudsakliga delar: - Utveckla ett större statistikunderlag gällande företagens kompetensbehov för förbättrad utbildningsplanering och genomförande. - Utveckla och genomföra fyra kurser för yrkesverksamma i flexibla och nätbaserade former. - Skapa en gemensam marknadsföring för att nå yrkesverksamma i svenska företag Följande kompetensområden står i fokus: Konkurrenskraftig produktion; Digitala fabriker, Produktionssystem samt Automation och robotik. AI och Big Data/maskininlärning; Maskininlärning, Autonoma robotar och Sakernas internet (IoT)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 september 2020

Diarienummer 2018-03821

Statistik för sidan