Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kompetensbehov och kurser för yrkesverksamma inom IT och konkurrenskraftig produktion

Diarienummer
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Växjö
Bidrag från Vinnova 6 799 531 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2020
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att bidra till fortsatt utveckling av industrins kompetensutveckling genom behovsanpassade högskolekurser på avancerad nivå som vände sig specifikt till yrkesverksamma i industrin. Att ta fram statistikunderlag som kan användas för utbildningsplanering samt att ta fram en marknadsföringsplattform som samlar kurser för yrkesverksamma. Detta haruppnåtts på ett tillfredsställande sätt. Samarbetet mellan lärosätena med kurser är uppskattat av industrin, statistikrapporten har fått stort genomslag och marknadsföringsplattformen är välbesökt.

Resultat och förväntade effekter

Statistik: Vi har tagit fram en rapporten "Den programmeringsbara ekonomin" som har fått ett stor uppmärksamhet nationellt och som legat till grund för utbildningsplanering för lärosätena. Kursutveckling: projektet har testat tre olika format för att ge kurser gemensamt mellan lärosätena. Sammanlagt har närmare 50 personer deltagit i kurserna, medverkan har påverkats lite av corona då vi har fått ställa om från fysiska till distansträffar. Marknadsföring: Plattformen https://learning4professionals.se/ har lanserats med 70 kurser att välja på, ca 40-70 visningar dagligen

Upplägg och genomförande

De fyra delprojekten har haft delprojektledare som lett arbetet med ett stort engagemang från övriga parter inom delprojekten samt en övergripande projektledning. Vi började med en analys av befintliga kursutbud hos lärosätena, därefter identifierades behov och kompletterande kompetenser. Kurs 1 en av ORUs kurser erbjöds tillsammans med LNU på plats i Växjö. Kurs 2 byggdes från grunden med tre moduler från olika lärosäten från system till komponent, båda modellerna för samverkan var framgångsrika. Kurs 3 behandlade tre olika perspektiv av AI som gavs under ett paraply.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 juli 2021

Diarienummer 2018-03821

Statistik för sidan