Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kommunikation av förstudieresultat - Från kunskap till nytta

Diarienummer
Koordinator Föreningen Installatörsföretagen
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2021 - april 2022
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har väl uppfyllt syftet att påbörja spridning och förankring av förstudiens sammanställda framgångsfaktorer för att lyckas omsätta kunskap i nytta i samhällsbyggnadssektorn. För att lyckas med det syftet var målet med projektet att ta fram ett till parterna anpassat kommunikationsmaterial som förmedlar kunskaperna från förstudierapporten. Projektgruppens iterativa arbete resulterade i en kort film, en digital folder samt ett samtalsmaterial utöver den vidareutvecklade förstudierapporten. Materialen har använts för att påbörja spridningsarbetet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av projektet är ett till målgrupperna anpassat kommunikationsmaterial som nu används för spridning och implementering av förstudiens presenterade framgångsfaktorer för att skapa lärande organisationer i ständig utveckling. De förväntade effekterna av projektets genomförande är många, bl.a.; 1) att forskningsfinansiärer med hjälp av framgångsfaktorerna kan kravställa ytterligare avseende implementering vid utlysningar, samt 2) att samhällsbyggnadssektorns aktörer ökar takten på omsättning av projektresultat i praktiken.

Upplägg och genomförande

Inledningsvis använde projektgruppen veckomöten i sprint-format med en standardiserad agenda för att identifiera behov av information eller stöd från någon annan för att lösa den tilldelade arbetsuppgiften. Över tid byggde arbetssättet förtroende mellan gruppmedlemmarna och glesare arbetsmöten kunde införas. För att leverera på projektets syfte behövdes delvis andra förutsättningar från styrgruppen. För att få rätt förutsättningar användes förstudiens resultat som lins, vilket även ledde till lärdomar om hur vi skulle kommunicera resultatens användning i praktiken.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 juni 2022

Diarienummer 2021-03806

Statistik för sidan