Kommersiell verifiering av projektet Rhino, ett system för objektsglas och kassettmärkning för cancer diagnostik

Diarienummer 2013-03782
Koordinator ALEVAX AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En vinnande design är första steg för en lyckad kommersialisering. Under projekttiden har instrumentet utvecklats och det har blivit mer ergonomisk och betydligt mer kompakt, med en kraftig minskning av antal komponenter. Regulatoriska krav är inte ett hinder till marknadsintroduktion, även i andra länder än EU. Detta är ett viktigt steg för att kunna garantera en kommersiell expansion i större perspektiv. Genom två stora aktörer, Medicon Valley Alliance som är en bransch organisation och Business Sweden, har vi kunnat redigera en först marknadsplan för internationell expansion.

Resultat och förväntade effekter

Tre marknads drivers karakteriserar kundens behov: ergonomi, prestanda och pris. Instrumentet har förbättras under alla drivers och resultat är bättre ergonomi och lägre tillverkningskostnader. I jämförelse med alternativa lösningar är instrumentet på första plats under prestanda och pris och på andra plats under ergonomi. Hantering av regulatoriska krav har varit lättare än förväntad. Nya distributörer har kontaktats, bl.a. en världsledande firma, då finns det mycket marknad potential. Det finns nu en godkänd svensk patent och PCT är på gång i nationaliseringsfas.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av produkten har genomförts under projekttiden med ständiga förbättringar, med hjälp av externa rådgivare och kundkontakter. Samtidigt har regulatoriska krav analyserats och teknisk dokumentation har producerats. Extern rådgivare har genomfört en marknadsundersökning och konkurrensanalys, och en marknadsplan har tagits fram med hjälp av Business Sweden. Medeon Science Park och Medicon Valley Alliance har organiserat flera nätverksträffar som har gett kunskap av den internationella marknaden och nya kontakter. Medeon har bidragit med personlig coaching.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.