Kommersialisering av ultrasensitiva metoder för analys av cirkulerande tumör-DNA hos cancerpatienter

Diarienummer 2018-03239
Koordinator SAGA DIAGNOSTICS AB
Bidrag från Vinnova 4 700 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning SWElife Steg 2
Ansökningsomgång 2018-02544-en

Syfte och mål

Det finns ett akut behov av bättre metoder för icke-invasiv monitorering av cancerpatienter. Tidig upptäckt och mer precis responsbedömning kan avsevärt öka överlevnad och livskvalitet. Bildtekniska och proteinbaserade metoder är otillräckliga. Vi har utvecklat teknik för ultrakänslig mätning av cirkulerande tumör-DNA, en ny typ av cancerspecifik biomarkör som kan mätas i ett enkelt blodprov. Målet med projektet är att ta dessa metoder mot en kommersialisering genom marknadsundersökningar, lab- och regulatorisk utveckling samt verifiering i ytterligare cancerformer.

Förväntade effekter och resultat

Våra metoder kommer att användas för att styra individbaserad behandling, identifiera mutationer och resistensmutationer som utgör indikation för specifik farmakologisk behandling, tidigare upptäcka metastatisk sjukdom samt bespara redan botade patienter behandlingar med svåra biverkningar. Inom fem till tio år har ctDNA-analyser en verklig potential att minska sjukvårdskostnader och samtidigt öka patienters överlevnad och livskvalitet.

Planerat upplägg och genomförande

För att ta våra metoder närmre marknaden har vi i SWElife fas 2 tre specifika mål: [1] Affärsutveckling: marknadsundersökning, produktutveckling och IP-skydd; [2] Regulatorisk utveckling: metodöverföring till kommersiellt laboratorium, förbereda och genomgå första CE-IVD märkning och därmed kopplad ISO-ackreditering; [3] Teknisk verifiering: arbete tillsammans med Uppsala Universitet, Karolinska och Skåne Universitetssjukhus för att fullfölja utvecklingen av vår teknik i fler cancertyper: lung-, prostata-, bröst- och kolorectal cancer.

Externa länkar

SAGA Diagnostics webpage

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.