Kommersialisering av patenterad teknik för självstabiliserande bärplan till båtar

Diarienummer
Koordinator Elektrofoil AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - april 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att förbereda för marknadsbearbetning och försäljning av bolagets produkter och tjänster. Mål var att via mässor och direkta möten inhämta information om kundbehov, prisnivåer och möjliga affärsmodeller. Målen är uppfyllda. Tidigare antaganden har verifierats eller anpassats.

Resultat och förväntade effekter

Främsta resultatet av projektet efter steg 1 är en uppdaterad affärsplan med - definierad affärsmodell - prissättning - etablerad leverantörskedja med förhandlade priser och second source - försäljningsstrategi - fördjupad kunskap om marknad i norra Europa och USA Stor efterfrågan på en retrofit-lösning har lett till ny produktidé som bygger vidare på vår patenterade lösning kompletterar och väsentligt förstärker vårt erbjudande och möjlighet att nå marknaden.

Upplägg och genomförande

Genomförandet gjordes enligt plan som utställare på tre större båtmässor - Helsingfors, Miami och älvsjö. Demonstrationskörningar, direkta möten samt medverkande vid nordisk båtjournalistträff har genomförts. Aktiviteterna har gett projektet möjlighet att träffa mycket folk och många företag för att inhämta kunskap, utvärdera ansatta affärsmodeller och sprida information om vårt erbjudande. Projektet har identifierat en stor efterfrågan av bärplanslösningar som kan eftermonteras på befintliga båtar.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.