Klimatsmart svampprotein från det svenska jordbruket

Diarienummer 2016-02443
Koordinator LANTMÄNNEN AGROETANOL AB
Bidrag från Vinnova 482 000 kronor
Projektets löptid april 2016 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Klimatsmart protein
Ansökningsomgång Klimatsmart protein - 2016

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla innovativa, smakrika och hållbara exempel på livsmedel baserade på en proteinrik svamp. I projektet inkluderades fyra försöksled, där olika råvaror till odlingen av svampen undersöktes och optimerades med fokus på smak och konsistens. Vi ville erbjuda något nytt och spännande till tävlingen som vi har förhoppningar att lansera i framtiden.

Resultat och förväntade effekter

Efter olika odlingsförsök med olika råvaror resulterade projektet i en svampbaserad hamburgare samt plockmat som alternativ till förekommande proteinrika rätter. Bidraget var framtaget för att kunna skalas upp industriellt.

Upplägg och genomförande

I projektets genomförande ingick hela kedjan. Från råvaror och odling av svamp till vidareförädling genom produktutveckling och identifiering av konsumentmålgrupp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.