Kista-Rinkeby Innovation Camp

Diarienummer 2011-02028
Koordinator AFR (AKADEMIKER FÖR RINKEBY) - Rinkebyakademien
Bidrag från Vinnova 205 000 kronor
Projektets löptid juli 2011 - september 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att ta fram digitala innovationer som integrationsverktyg och presentera de för lokala företagare och få de intresserade att tillverka produkterna lyckades. Ungdomarna och företagen arbetar idag tillsammans med 6 olika projekt stödda av Vinnova.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev bättre än förväntat. Innovation Camp blev dessutom Innovation Qlub. IQ föddes på Gotland och är idag en fristående förening med 69 medlemmar (ungdomar och företagare) från hela Järva. Föreningens mål är fortfarande att använda sig av innovation och entreprenörskap som integrationsverktyg för alla i området. Idag samarbeter IQ med 11 st lokala företag.

Upplägg och genomförande

Lägret blev en pedagogisk milstolpe för alla inblandade. Att arbeta med lokal förankring och med de berörda människorna när det gäller att komma fram till lösningar blev ett recept som senare visade sig vara nyttig inom flera områden. Att ungdomarna och företagarna vill arbeta vidare med varandra visar på en syergieffekt inom innovation som tidigare inte setts i Sverige.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.