Kartläggning av verktygskrav inom flygindustrin

Diarienummer 2018-02977
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - januari 2019
Status Beslutat