Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

Kartläggning av verktygskrav inom flygindustrin

Diarienummer
Koordinator RISE SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - januari 2019
Status Avslutat
Utlysning Innovair/SMF

Syfte och mål

Målet var att kartlägga möjligheterna och förutsättningarna för Macromould att bli underleverantör till flygindustrin. Under den workshop som hölls inom projektet diskuterades olika möjligheter för Macromuld. Med hänseende på hur och på vilket sätt de skulle kunna särskilja sig från andra aktörer på marknaden.

Resultat och förväntade effekter

Det klargjordes att man måste hitta ett verktygskoncept som ingen i norra Skandinavien erbjuder i dagsläget för att kunna slå sig in på marknaden. Men gör man detta finns set stor potential för framtida affärer. Med fokus på att snabbt funna få fram nya verktyg så kan man rikta in sig på enstyckstillverkning så som prototyp eller verktygspluggar som inte måste hålla för så många avgjutningar. Diskussioner förs för att möjliggöra ett fortsättningsprojekt tillsammans med en annan SMF och en etablerad flygplanstillverkare.

Upplägg och genomförande

Projektet började med att Sicomp besökte Macromold och gick igenom deras verksamhet och bildade sig en uppfattning om företaget. Efter detta intervjuades personer från båda stora och små flygplanstillverkare angående kraven på en leverantör av pluggar och verktyg. Detta sammanfattades och fanns som grund i den gemensamma workshop som anordnades i Linköping och som avslutades med ett företagsbesök hos flygplanstillverkare. Avslutande rapportering används som underlag för framtida fortsättningsprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 juli 2018

Diarienummer 2018-02977

Statistik för sidan