Kartläggning av verktygskrav inom flygindustrin

Diarienummer 2018-02977
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 125 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Kartlägga Macromoulds möjlighet att bli underleverantör av formar och pluggar till den svenska flygindustrin.

Förväntade effekter och resultat

För att möta flygindustrins höga kvalitetskrav och specialiserade processer inom komposittillverkning behövs en gap-analys göras för att se hur väl Macromould motsvarar branschens krav, och vad som eventuellt behöver stärkas. Förstudien är tänkt att titta på vilka tillverkningssteg som kan vara intressant att leverera verktyg till med tanke på Macromoulds tidigare kompetens, maskinpark och materialval. Swerea SICOMP kommer därför tillsammans med Macromould och med stöd av SAAB titta på vad som krävs för att göra Macromould till en leverantör av lättviktsformar för komposit.

Planerat upplägg och genomförande

I projektet görs en Gap-analys av vad som krävs för att göra Macromould till en leverantör av formar och pluggar i icke metalliska material inom flygindustrin. 1.Workshop, Swerea SICOMP besöker Macromould för att lära känna verksamheten och förutsättningarna. 2.Insamling av data görs genom besök och intervjuer med ingenjörer erfarna av verktygskonstruktion och process. Datat sammanfattas i ett informations-PM som presenteras för Macromould. 3.Gapet analyseras gemensamt och lösningar diskuteras. 4.Resultatet sammanställs i en teknisk rapport eller PM.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.