Karaktäriseringscheckar SIO Grafen

Diarienummer 2017-03269
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 450 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet är framtaget av SIO Grafens styrelse som en följd av det stora behovet att tillgängliggöra kvalitetssäkrat grafenmaterial. Projektförslaget har genomgått programmets process för kvalificering av enskilda projekt och bedöms vara av vikt för hela innovationsområdet. Projektet ämnar: - Underlätta för företag som vill kvalitetssäkra grafenmaterial. - Synliggöra de analysleverantörer som är godkända av SIO Grafen. - Öka och sprida kännedomen om kvaliteten på specifika produkter och leverantörer. - Informationen blir öppen data och publiceras i SIO Grafens materialdatabas

Förväntade effekter och resultat

En av de stora utmaningarna inom grafenområdet är tillgången på kvalitetssäkrat grafen. Projektets erbjudande underlättar för företag att kvalitetsäkra grafen. Projektet kommer även bygga upp en databas över grafenmaterial och leverantörer. Denna databas hjälper hela nätverket att välja rätt grafenmaterial för olika tillämpningar. En av flaskhalsarna/riskerna för skapandet av nya grafeninnovationer kommer därmed reduceras. Dessutom synliggörs analysleverantörer.

Planerat upplägg och genomförande

- Företag kan ansöka om medel för att analysera grafenmaterial. - Analyserna genomförs av analysleverantörer som är godkända av SIO Grafen. - Analysresultaten finns tillgängliga för alla genom SIO Grafen. - Detraljerad information om upplägget, samt villkor för beviljande, finns publicerat på SIO Grafens hemsida.

Externa länkar

http://siografen.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.