Kalibrering av antenner i frekvensområdet 18-40 GHz

Diarienummer 2018-04569
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE EMC Borås
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Utveckla en mätmetod för kalibrering av antenner i frekvensintervallet 18-40 GHz. Idag finns på RISE metoder för spårbar kalibrering av antenner upp till 18 GHz. Genom en ny metod skulle frekvensområdet för spårbar kalibrering av antenner utökas i takt med att högre frekvenser nyttjas, tex inom 5G och fordonsindustrin.

Förväntade effekter och resultat

I och med att högre frekvenser nyttjas mer och mer, till exempel i och med framväxandet av 5G men även inom fordonsindustrin, ökar behovet av att spårbart kalibrera antenner på högre frekvenser. Idag kan Riksmätplatsen tillhandahålla spårbar kalibrering av antenner upp till 18 GHz. Denna metodik skulle behöva utökas i frekvens för att kunna motsvara industrins framtida krav på ett utökat användande av frekvenser. Slutmålet med projektet är en på BIPM publicerad metod med tillhörande CMC för kalibrering av antennfaktor/gain i intervallet 18-40 GHz.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet delas upp i ett antal arbetspaket. WP1: Metodutveckling inklusive undersökning av begränsningar (dynamik, olika typer av antenners påverkan etc.). WP2: Metodimplementering (instrumentering och nödvändig hårdvara, utvärdering av signaldynamik, databehandling etc.). WP3: Mätosäkerhetsanalys och framtagning av osäkerhetsbudget. WP4: Jämförande mätningar (Antenn kalibrerad hos annat NMI, olika antenntyper). WP5: Utveckling av programvara för styrning instrument samt databehandling för osäkerhetsberäkningar. WP6: Dokumentering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.