Journalistik och medietjänster för morgondagens digitala marknad

Diarienummer
Koordinator Ninety Concept Development AB - Ekorrvägen 8
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har gjort en nulägeskartläggning, definierat en framtida marknadsroll och tillhörande tillväxtpotential samt identifierat möjliga nya medieformat för vidare experimenterande och innovation. Projektet har enats om ett antal samarbetsprinciper för att skapa ett framgångsrikt innovationsekosystem:CHAR(13) + CHAR(10) - Fri tillgång till kunskap och best practicesCHAR(13) + CHAR(10) - En ständigt uppdaterad omvärldsbild CHAR(13) + CHAR(10) - Kontinuerlig utbildning av framtida kompetenser CHAR(13) + CHAR(10) - Kreativa samarbeten med design thinking och ett innovativt mindset CHAR(13) + CHAR(10) - En internationell agenda och samarbete med världsledande experter

Resultat och förväntade effekter

I syfte att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig nyhetsjournalistik, har projektet identifierat kritiska områden för vidare forskning där aktuell kunskap saknas: CHAR(13) + CHAR(10) - Big data och personlig integritet CHAR(13) + CHAR(10) - Viralt mediebeteende CHAR(13) + CHAR(10) - Användarbehov av högkvalitativ nyhetsjournalistikCHAR(13) + CHAR(10) -Det nya globala mediekosystemet CHAR(13) + CHAR(10) - Individens ökade makt för produktion och distribution av nyhetsjournalistik CHAR(13) + CHAR(10) - Engagemang i samhällsfrågor och nyheter CHAR(13) + CHAR(10) - Mångfald nyhetskonsumtion CHAR(13) + CHAR(10) - Långsiktig marknadspotential små språkområden CHAR(13) + CHAR(10) - Tekniska drivkrafter

Upplägg och genomförande

Projektprocessen har utgått från en årslång workshopserie. Forskning och fördjupad marknadskunskap har successivt adderats och kombinerats med mediebolagens praktiska erfarenheter från digitala marknadsplatser. Vidare har framtidsscenarios utarbetats med fokus på användarbehov och teknikutveckling. Externa intressenter, experter, användare och studenter har bjudits in för att ge sina perspektiv på den framtida mediemarknaden. Samtliga insikter har summerats i en innovationsagenda som både innehåller förslag på vidare affärsutveckling och forskning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-06125

Statistik för sidan