JAK-STAT signalvägen vid prostatasjukdomar

Diarienummer 2014-00857
Koordinator PROREC BIO AB
Bidrag från Vinnova 19 000 kronor
Projektets löptid februari 2014 - mars 2014
Status Avslutat