IUC-Nätverket som nationell distributör av Innovationscheckar och - coacher

Diarienummer
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 9 488 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med uppdraget har för IUC Nätverket varit att identifiera och analysera möjliga innovativa SME för att väja ut och kunna aktivera innovationscheckar. IUC Nätverkets uppdrag har varit att fungera som nationell distributör av de 80 tilldelade Innovationscheckar under inledningen av 2013.

Resultat och förväntade effekter

Samtliga 80 Innovationscheckar har avtalats och aktiverats under första ½ året 2013 vid de 80 utvalda SME. Drygt 200 SME identifierade inledningsvis och urval skedde bland dessa. Ett stort antal innovationsprojekt har startas pga. Innovationschecken och utvärderingen visar att mer än hälften anger att den utvecklade produkten/tjänsten till stor del är mogen för marknaden.

Upplägg och genomförande

Arbetsmetodiken bygger på IUC Nätverkets 8-stegsmodell som är ett av de ISO 9001 -certifierade verktygen inom nätverket. Modellen bygger omfattar: Steg 1 - Initial idenitifiering; steg 2- urval, kontroll och 1:a företagskontakt; steg 3 - Tillväxtanalys; steg 4: projektplan och -avtal; steg 5/6 - 2:a kontroll och utbetalning av check; steg 7 - Coachning och uppföljning; steg 8 - Utvärdering, rapportering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-03279

Statistik för sidan