IUC Nätverket som nationell distributör av Innovationscheckar och - coacher 2014

Diarienummer 2014-02343
Koordinator IUC Sverige AB
Bidrag från Vinnova 23 725 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att i ett nationellt uppdrag genom IUC Nätverket (ett flertal regionala IUC-bolagen) identifiera och distribuera Innovationscheckar till innovativa industriella och industrinära SME. IUC Nätverket har under perioden maj 2014 - mars 2015 förmedlat de 200 Innovationscheckar som omfattades i uppdraget Innovationscheckar avtalade med identifierade och värderade SMF

Resultat och förväntade effekter

Av de avtalade Innovationscheckarna har samtliga utom en fullföljts under 2014/15. Resultaten visar att det finns en mycket stor nöjdhet hos företagarna med den enkelhet och smidighet som checkarna har hanterats med (98% nöjda). Dessutom visar det sig att ett stort antal av de innovativa idéerna genom innovationscheckarna har bidragit till en utveckling i företagen som har nått eller är nära att nå ut till marknaden (54 % anger detta). Se mer resultat och effekter i utvärderingen (bifogas)

Upplägg och genomförande

Arbetsmetodiken bygger på den av IUC Nätverket utformade och tillämpade 8-stegsmodellen som är ett av de ISO 9001-certifierade verktygen inom Nätverket. Modellen omfattar: Steg 1 - Initial identifiering av SMF Steg 2 - Urval, kontroller och 1:a företagskontakt Steg 3 - Tillväxtanalys via IUC Databas TBN-verktyget Steg 4 - Projektplan och - avtal Steg 5 - 2:a kontroll och beslut Steg 6 - Utbetalning av Innovationscheck Steg 7 - Coachning och uppföljning hos SMF Steg 8 - Utvärdering och rapportering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.