ITS Handlingsplan-Forum samt Internationella kontakter 2011

Diarienummer 2011-01542
Koordinator ITS Sweden
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - januari 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Tack vare projektet har en samsyn för Svenska satsningar nationellt och internationellt inom ITS och transportsektorn kunnat nås. Man har bland annat haft en nationell ITS konferens med drygt 100 deltagare, ett antal forum grupper med inbjudna talare från bland annat EC DG Move. Sverige deltog med 107 personer på Världskongressen inom ITS i Orlando och genomförde ett flertal presentationer. Den Svenska delegationen leddes av Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd.

Resultat och förväntade effekter

Tack vare projektet har: Information inom området spridits -e-brev, presentationer, dokument Möten och kontakter skapats En Svensk hållning/samsyn inom ett flertal delområden skapats

Upplägg och genomförande

Upplägget med en opartisk nationell koordinator fungerade mycket bra. Vitalt var att de större aktörerna på området stöttade verksamheten. Vinnova, Regeringen, Trafikverket, Ericsson, TeleNor, SAAB, Volvo, Scania mfl.

Externa länkar

Webb plats för information om verksamheten!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.