it-verktyg ledningssystem

Diarienummer 2013-03579
Koordinator CLARENDO AB
Bidrag från Vinnova 321 725 kronor
Projektets löptid november 2013 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa tillväxt genom att nå ny marknad och stärka konkurrenskraften. Clarendo har haft en stark tillväxt den senaste två åren. Framåt ser vi ytterligare tillväxt. Framförallt har vi hittat möjligheten till skalbarhet genom arbetet med projektet.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har inneburit en stark tillväxt. Vi förväntar oss än mer effekter efter ca 6 månader efter projektslut. Vi kommer redan efter projektslut påbörja nytt projekt med målsättning för internationell etablering.

Upplägg och genomförande

Vi skapade en kravspecifikation som med hjälp av en systemarkitekt omformades till en systemdokumentation tillsammans med mockuper. Detta underlag lämnades till ett antal tilltänkta leverantörer för genomgång och estimat i form av offert till oss. Utifrån krav från oss och systemarkitekten valdes en erfaren leverantör för genomförande av projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.