Isotrop detektor för Digital verifiering av dosplanering i realtid för trippelaxiell strålbehandling

Diarienummer 2015-05544
Koordinator ScandiDos AB
Bidrag från Vinnova 3 026 030 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2017
Status Pågående
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

ScandiDos ska, genom industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier, utveckla en prototyp av ett digitalt system som kan mäta trippelaxiell strålning i realtid, för verifikation av dosplanering för stereotaktisk strålbehandling i behandlingsområdet head and neck.

Förväntade effekter och resultat

Specifikationer för nödvändig prestanda i avsedda applikationer. Identifierade och testade lämpliga material och tillverkningsteknologier. Verifierad experimentell prototyp samt demonstrator av en effektiv lösning på ett isotrop head&neck fantom för dosmätning vid behandling av cancer tumörer med fotonstrålning.

Planerat upplägg och genomförande

Fas 1: Mål: Definition av prestanda för prototypen

Fas 2: Mål: En första prototyp ska tas fram, verifiering av prestanda.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.