Isotrop detektor för Digital verifiering av dosplanering i realtid för trippelaxiell strålbehandling

Diarienummer 2015-05544
Koordinator ScandiDos AB
Bidrag från Vinnova 3 026 030 kronor
Projektets löptid december 2015 - november 2017
Status Pågående

Syfte och mål

ScandiDos ska, genom industriell forskning, experimentell utveckling och genomförbarhetsstudier, utveckla en prototyp av ett digitalt system som kan mäta trippelaxiell strålning i realtid, för verifikation av dosplanering för stereotaktisk strålbehandling i behandlingsområdet head and neck.

Förväntade effekter och resultat

Specifikationer för nödvändig prestanda i avsedda applikationer. Identifierade och testade lämpliga material och tillverkningsteknologier. Verifierad experimentell prototyp samt demonstrator av en effektiv lösning på ett isotrop head&neck fantom för dosmätning vid behandling av cancer tumörer med fotonstrålning.

Planerat upplägg och genomförande

Fas 1: Mål: Definition av prestanda för prototypen

Fas 2: Mål: En första prototyp ska tas fram, verifiering av prestanda.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.