iPack - Ubiquitous Intelligence in Paper and Packaging

Diarienummer 2013-01473
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för informations- och kommunikationsteknik, Avdelningen för elektroniksystem
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

iPack skall vara ett internationellt erkänt forskningscenter för Internet-of-Things och intelligenta förpackningslösningar inom områdena logistik, medicinsk teknik och miljöteknik. iPack skall tjäna som ett föredöme inom innovation genom ett framgångsrikt och hållbart samarbete mellan industri och akademi. iPack skall främja svenskt näringslivs konkurrensförmåga genom utveckling av innovativ teknik samt ett nära samarbete mellan näringsliv och ledande forskningscentra, både i Sverige och internationellt.

Resultat och förväntade effekter

Att utveckla världsledande teknologi för integration av heterogena system och intelligenta förpackningar bestående av tryckta sensorer, energiförsörjning, bildskärmar, mikroprocessorer, kommunikationskretsar m.m. Att skapa industrirelevanta demonstatorer med fokus på logistik och medicinsk teknik. Att underlätta kommersialisering från centrets teknikplattformar genom att bygga upp en patentportfölj samt en effektiv innovationsprocess för att kontinuerligt fånga upp kommersiella värden från forskningsresultat.

Upplägg och genomförande

Centret bedriver flera parallella aktiviteter; Gemensamma forskningsprojekt mellan KTH:s forskare och industriparternas ingenjörer driver den tekniska och vetenskapliga utvecklingen och garanterar industrirelevans. Seminarier, workshops och konferenser skapar en miljö för inspiration och utbyte av kunskap som går utöver de konkreta forskningsprojekten. En innovationsprocess i samarbete med KTH Holding och industriella parter bevakar forskningsresultat för att fånga upp resultat som är kommersiellt värdefulla samt driver patentfrågor och kommersialisering.

Externa länkar

www.ipack.kth.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.