IoT Sverige Programkontoret Fas 2

Diarienummer 2017-05480
Koordinator Uppsala universitet - Inst. för informationsteknologi
Bidrag från Vinnova 2 666 667 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med programmet är att bidra till att skapa samhällsnyttig IoT som skalar syns och skapar tillväxt. Projekten inom ramen för programmet ska utgå från utmaningar och problem inom offentlig sektor. Programmets mål är att genom samverkans projekt där utveckla IoT-lösningar på utmaningar och problem inom offentlig sektor. Dessa lösningar ska sedan kunna spridas och användas både nationellt och internationellt. Syftet med detta projekt, programkontoret, är att driva och stötta utvecklingen av programmet. Målet är att arbeta för att hela programmets mål uppnås.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat från programmet är i ett första steg IoT-lösningar som inom ramen för projekt kan påvisa samhällsnytta. I ett andra steg förväntas lösningarna kunna implementeras i den offentliga verksamheten och på så vis även stärka deltagande företags konkurrenskraft. I ett tredje steg förväntas lösningarna kunna användas av andra aktörer, inte bara de som deltagit i projektet. Till sist förväntas att projektresultaten ska kunna generera så väl samhällsnytta som konkurrenskraft nationellt och internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Programkontoret kommer att arbeta med att realisera programmets verksamhetsplan och den handlingsplan som finns inskickad till Vinnova. Detta kommer bland annat att innebära: Stödja redan finansierade projekt, exempelvis genom att uppmuntra och stötta projekten till en internationell uppskalning. Arbeta fram nya utlysningar. Arbeta med programmets kommunikation. Arbeta fram en jämställdhetsstrategi. Realisera andra aktiviteter såsom innovationstävlingar och speciella insatser för småföretag.

Externa länkar

Programmets hemsida där information om programmets projekt och utveckling finns samlat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.