IoT safety in industrial security

Diarienummer 2018-02340
Koordinator LOXTore RFID Systems AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utöka våra befintliga produkter med nya i samarbete med partners inom EUREKA - och det målet var till fullo uppfylt

Resultat och förväntade effekter

Resultatet blev att vi fick många mycket kompetenta kontakter med vilka vi har för avsikt att söka gemensamma EUREKA projekt med!

Upplägg och genomförande

I dagsläget kommer vi att utveckla samarbetet med de företag vi träffade på konferensen samt att söka resurser för samarbetet inom EUREKA eller eventuellt inom Eurostar!

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.