IoT för Samhällsutmaningar i Offentlig Verksamhet (ISOV)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Energi och cirkulär ekonomi, Lund
Bidrag från Vinnova 5 740 784 kronor
Projektets löptid november 2018 - januari 2021
Status Pågående
Utlysning Testbäddar för samhällets utmaningar
Ansökningsomgång Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt

Syfte och mål

Projektets mål är att under en tvåårsperiod sätta upp en fungerande testbädd för IoT applikationer med fokus på offentlig verksamhet. Där tjänste- och applikationsutvecklare och applikationsägare kan testa sina nya tjänster och applikationer. Det skall finnas framtagna affärsmodeller och processer för utveckling, integration, test och drift av IoT tjänster i offentliga organisationer och en första ansats angående de samordningsvinster som IoT och informationsdelning över organisationsgränser i offentliga organisationer kan ge.

Förväntade effekter och resultat

Att ett hållbart ekosystem för IoT tjänster i privata och offentliga organisationer har börjat etablerats. Att testbädden fungerar som en arena för tjänsteutvecklare, operatörer, användare forskare och studenter att mötas och utbyta erfarenheter och kunskaper inom området. Att testbädden gynnar teknikutveckling och innovation för att möta de globala samhällsutmaningarna i en lokal kontext, då detta är avgörande för att skapa framtidens jämlika, goda och miljösmarta livsmiljö där staden möter landsbygden.

Planerat upplägg och genomförande

Testbädden har en styrgrupp som leds av Halmstad Stadsnät, ordförande plus ytterligare en representant medan övriga projektparter har en representant, samt att Halmstad kommun är representerade av digitaliseringschefen. Testbädden drivs som en öppen inkubator där aktörer kan testa tjänster och applikationer. Tre av projektparterna är pilottestare, dessa är ett sätt att förankra testbädden i Halmstad kommun samt attfå igång testbädden. Pilottesten är också nödvändigt för att marknadsföra testbädden och för utvärdering av framtida inriktning och uppgradering av testbädden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 november 2018

Diarienummer 2018-03652

Statistik för sidan