Internetbaserad frakttjänst

Diarienummer
Koordinator FRAKTJAKT AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

I detta projekt har vi möjliggjort för affärssystem att stödja enkel och flexibel hantering av frakttjänster. T ex kan man snabbt välja och köpa lämpligaste frakt för distribution av en vara direkt i affärssystemet, genom att affärssystemet anropar funktionsgränssnittet som tagits fram. Genom att vi har infört och verifierat detta stöd har projektets mål uppfyllts. Lösningen kommer att vidareutvecklas, paketeras och erbjudas till leverantörer av affärssystem, utvecklare av moduler till affärssystem och kunder som vill införa fraktstöd i egenanpassade system.

Resultat och förväntade effekter

Projektets resultat är ett fungerande funktionsgränssnitt som gör det möjligt att införa stöd för frakthantering i affärssystem. Vi visste att integrationen med affärssystem skulle kräva vissa omfattande anpassningar och utökningar av vårt grundsystem, men det visade sig vara relativt enkelt att avgränsa tillämpningarna till en uppsättning som är rimlig att utveckla och enkel att paketera. Däremot har projektet visat att fraktstödet kan behöva anpassas, utökas och paketeras på olika sätt för att ge samma nytta till olika kategorier av affärssystem.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av följande delar: 1. Prioritering av målmiljöer; 2. Behovsanalys; 3. Design och specifikation av nyttofunktioner, kommunikationsgränssnitt och användargränssnitt; 4. Pilotintegration mot affärssystemsmodul; 5. Specifikation över hur integrationerna tekniskt kommer fungera samt vad som krävs för en lyckad integration mot de mest aktuella affärssystemen. Alla delar utom pilotintegrationen gick enligt plan. Den viktigaste orsaken till att pilotinförandet tog längre tid än väntat var att mer funktionsanpassningar krävdes än vad vi uppskattade i början.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.