Internationellt standardiseringsarbete inom fasta biobränslen

Diarienummer 2013-02949
Koordinator APR TECHNOLOGIES AB - APR TECHNOLOGIES AB, Enköping
Bidrag från Vinnova 160 000 kronor
Projektets löptid juni 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

1. Enklare och säkrare hantering av fasta biobränslen är ett arbete som pågår och kommer pågå under flera år men som hela tiden långsamt ger resultat. 2. Genom diskussioner och röstningsförfarande i samband med nya förslag har vi varit delaktiga i utformandet av nya standarder. 3. Inte minst har vi fått ett utökat nätverk inom branschen, både nationellt som internationellt och samtidigt fått ökad förståelse för branschens olika behov idag.

Resultat och förväntade effekter

Svenska näringslivs/myndigheters intressen kan tillgodoses mycket väl tack vare att Svenska SIS håller i sekretariatet och de flesta mötena sker i Sverige. Flera olika typer av aktörer är med och nätverket innefattar bl a energiföretag, torv, återvinning, skogsföretag, universitet och forskningsinstitut. Dock saknas miljöorganisationer, kommuner, byggföretag eller konsultföretag.

Upplägg och genomförande

Det är relativt krångligt att komma in i själva arbetet med standardiseringar men SIS har flera introduktionskurser och nybörjarkurser samt fortsättningskurser. Dessa hjälper alla att förstå och komma in i arbetet att ta ett större ansvar i utformandet av standarder. De är även lärorika för internationella möten med olika kulturer. Miljön är trevlig och samarbetsvillig och genom att deltaga i så många tillfällen som möjligt samt läsa in sig inför kommer man ändå in i processen. Dock tar standardiseringsarbete tid, mer tid än väntat.

Externa länkar

Länk till SIS med information om standardiersingsarbetet Produkthemsida för FireWorm(R)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.