Internationalisering av Samverkan (INSA)

Diarienummer 2017-03526
Koordinator Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Internationella aktiviteter på högskolor och universitet sker oftast inom utbildning och eller forskning men är sällan kopplade till samverkan med företag och offentlig verksamhet. Lärosätenas utmaning är att bygga kompletta internationella kunskapsmiljöer i samverkan med näringslivet. Projektet syftar till identifiering av svårigheter, hinder och möjligheter med att integrera internationalisering av samverkan. Förväntat projektresultat är att utveckla de deltagande lärosätenas förmåga till hållbar internationalisering av samverkan.

Förväntade effekter och resultat

* Utvecklade strategier och rutiner för uppbyggnad av internationell forskningssamverkan i samverkan med näringslivet. * Utvecklade strategier och rutiner för internationellt studentutbyte (praktik, projekt och examensarbete) med koppling till näringslivet. * Utvecklade strategier och rutiner för samverkan och samproduktion med näringslivspartners och partners inom offentlig sektor internationellt. * Utvecklade strategier och rutiner för uppdragsutbildning på internationell nivå.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet syftar till att genom ett antal piloter hos berörda projektpartners kartlägga strategier, prioriteringar och metoder för samverkan med parter utanför Sverige. Vidare kommer en identifiering av svårigheter, hinder och möjligheter med att integrera internationalisering av samverkan. Förväntat projektresultat är att utveckla de deltagande lärosätenas förmåga till hållbar internationalisering av samverkan med näringslivet.

Externa länkar

Internationalisering av Samverkan (INSA)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.