International perspective on Orchestration of Open Innovation Environments

Diarienummer 2010-02738
Koordinator Mobile Heights AB (svb)
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet att förstärka BSR Stars har uppnått genom att extern finansiering för plattformen har skapats

Resultat och förväntade effekter

Konkret att akademi, offentliga och privata aktörer valt att medfinansiera den operationella satsningen inom BSR Stars

Upplägg och genomförande

Enligt plan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.