Interaktiva optiska sensorsystem för intelligent övervakning och kontroll av skruvförband.

Diarienummer 2014-04489
Koordinator Strain Labs AB - Strain Labs AB, Lomma
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avserutveckla en prototyp / demonstrator av en intelligent skruv. CHAR(13) + CHAR(10) Syftet är att bevisa att det går att mäta förlängningen i en skruv och översätta det till en axiell kraft, samt trådlöst kommunicera resultatet till ett system som analyserar mätdata. CHAR(13) + CHAR(10) Målet är att ha en skruv med inbyggda elektroniska komponenter för mätning och kommunikation som vid åtdragning mäter förlängningen och räknar om detta till en kraft samt trådlöst skickar resultatet till en läsplatta/smartphone. CHAR(13) + CHAR(10) Projektet är nu färdigt och testning pågår.

Resultat och förväntade effekter

Målen för projektet har uppnåtts. De elektriska komponenterna för att mäta förlängning/kraft samt trådlöst kommunikation har monterats, och vid åtdragning kan man mäta skruvens förlängning och kommunicera resultatet trådlöst. Därmed är det bevisat att det går att bygga en intelligent skruv. CHAR(13) + CHAR(10) Resultatetinnebär att det går att göra tester för vidare utveckling, samt demonstrationer för sälj/investeringssyfte.CHAR(13) + CHAR(10) Förväntningen är lättare införsäljning, lättare att hitta investerare samt feedback för vidare utveckling.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg har varit att utveckla: CHAR(13) + CHAR(10) 1)Labbtester CHAR(13) + CHAR(10) 2)Håltagning CHAR(13) + CHAR(10) 3)Elektronik CHAR(13) + CHAR(10) 4)Mekanisk utformning. CHAR(13) + CHAR(10)CHAR(13) + CHAR(10) Projektets mål har uppnåtts. Valet av medarbetare och kompetens har varit rätt. För att kunna möta mål och deadline behövde dock fler konsultföretag anlitas under projektets gång än vad som var planerat . Det har även varit svårt att kunna köpa tillräckligt med tid av konsulter med hög specialistkompetens. Priset på de nödvändiga elektroniska komponenter har fallit mer än väntat och ökat i prestanda under projektets gång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.