Inre och yttre strukturella hinder för innovation i offentlig sektor

Diarienummer 2015-02568
Koordinator PROSPERO MANAGEMENT AB - Prospero TM AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 475 815 kronor
Projektets löptid maj 2015 - maj 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att kunna erbjuda den offentliga sektorn ett verktyg för att mäta en organisations innovationsförmåga samt identifiera riktade åtgärder till förbättring. Vid projektets slut finns det mycket riktigt ett anpassat verktyg, men det är endast en del av det utökade erbjudande som tagits fram för den offentliga sektorn.

Resultat och förväntade effekter

Credest är ett verktyg som fungerar väl för att identifiera svagheter inom en organisation gällande dess innovationsförmåga då det fångar in åsikter från olika organisationslager. Då svagheter identifierats krävs dock ett praktiskt förändringsarbete inom organisationen och där kan ytterligare stöd behövas. Prosperos erbjudande har därmed visat behov av att kompletteras med ett smörgåsbord av stödåtgärder för den offentliga sektorn.

Upplägg och genomförande

När det gäller faserna i upplägget genomfördes Fas 3 med praktiska åtgärder till stor del innan studien i Fas 2. Detta av två anledningar: 1. Projektdeltagarna behövde skapa sig en bättre förståelse kring de inre förutsättningarna inom organisationen för att kunna anpassa frågorna inom Credest. 2. Det fanns indikationer på att man inom organisationen redan såg ett behov av att tydliggöra sitt uppdrag, vilket Credest rankar som en viktig grundbult för att skapa en innovativ organisation. Förändringen har i stort gett en god inblick i organisationens frågeställningar och process.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.