Inpipe Free Liner

Diarienummer 2018-01840
Koordinator INPIPE SWEDEN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 1 431 682 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Syftet med innovationsprojektet är att undersöka och utvärdera möjligheterna för framtagning och marknadsintroduktion av ett resursbesparande och miljövänligt re-lining system. Målsättningen är att efter innovationsprojektets genomförande ha införskaffat den produktions-, produkt-, och marknadsinformation som behövs för fullskalig produktlansering.

Förväntade effekter och resultat

Projektet är centralt i Inpipes långsiktiga strategi för expansion och utveckling av företaget, som syftar till att öka företagets omsättning och säkra den fortsatta tillverkningen av företagets produkter i Inpipes fabrik i Vilhelmina.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i 5st arbetspaket, specificerade i innehåll och tid enligt Inpipes projektplan. Resultatet kommer efter varje steg ligga som underlag för fortsatt utveckling.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.