Innovative Sweden Seoul

Diarienummer 2013-05060
Koordinator Penny AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Resebidrag för Pennys medverkan på utställningen Innovative Sweden i Seoul, Sydkorea. Något vi genomförde med mycket god respons samt intressen från koreansk näringsliv och media.

Resultat och förväntade effekter

Penny kunde i samband med denna resa förstärka de befintliga kontakterna Samsung och med flertalet Koreanska företag i IT-branschen med vilka vi ser nya möjligheter att fortsätta dialog med. Penny förbereder nu förnyade aktiviteter på flera plan inför vår kommande resa i April för att få till stånd nya möten med ledande elektronikföretag i Korea och Kina.

Upplägg och genomförande

Hela upplägget kring Innovative Sweden förbättras hela tiden och det är en lärorik resa Penny har gjort sedan den första invigningen på Stanford University 2011 fram till nu som förbereder oss för företagets planerade internationella närvaro.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.