Innovative and eco-friendly system for production and reuse of Ultrapure Water (ULTRAWAT)

Diarienummer 2015-04701
Koordinator Xzero AB (publ)
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid september 2015 - mars 2016
Status Avslutat