Innovativa refillkoncept för nya kundvärden och minskad milöpåverkan

Diarienummer 2012-04180
Koordinator ORIFLAME COSMETICS AB
Bidrag från Vinnova 700 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte var att engagera spetsanvändare för att se om det är ett sätt att möta utmaningar inom kosmetikbranschen. Ytterligare syfte var att förstå hur von Hippel´s lead user method kan anpassas för svensk företagskultur. Projektets mål var att skapa innovativa förpackningskoncept inom wellness genom att engagera spetsanvändare. Projektet har i möjligaste mån följt stegen i von Hippel´s lead user method och genomförde i september en innovationsworkshop som resulterade i nya koncept och idéer. Projektet har även fått lärdomar vad gäller att tillämpa metoden på företag.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har under processens gång identifierat olika spetsanvändare och engagerat en del av dessa på den avslutande innovationsworkshopen. Under workshopen skapades idéer och koncept som hade koppling till problemställningen men det framkom också mycket som hade en mer indirekt koppling utifrån behov som fanns hos spetsanvändarna. Projektet har även fått lärdomar och identifierat utmaningar vad gäller att tillämpa metoden inom näringslivet.

Upplägg och genomförande

Projektet har i möjligaste mån följt stegen i von Hippel´s lead user method och genomförde i september en innovationsworkshop som resulterade i nya koncept och idéer. Lärdom kring tillämpningen av metoden inom näringslivet är från företagets perspektiv att genomförandet behöver anpassas för att matcha existerande arbetsmodeller kring liknande processer. Vi tror också att metoden är mer eller mindre tillämpningsbar utifrån vilken problemställningen är, för vissa problemställningar kan en annan metod vara att föredra. Denna analys bör göras tidigt i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.