Innovativa material för framtiden

Diarienummer 2013-02906
Koordinator Industrial Development Center West Sweden AB - IDC West Sweden
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Nya materialkombinationer är en förutsättning för nya koncept för framtiden och därmed har materialbaserad konkurrenskraft i företag kunnat öka genom närvaron av MaterialConnextion Skövde. Etablering av materialbibliotek har skett som stödjer både nationell och lokal industri.

Resultat och förväntade effekter

Vi har skapat strategiskt samverkat med Inredia kring materialuteckling mellan leverantörsindustrin, möbelformgivare och arkitekter - Initial metodtestning för branschöverskridande materialutveckling direkt på maskingolvet inom leverantörsindustrin. - Utvecklat ett materialutvecklingsskoncept ´Materials Challenge LAB´ för strategisk produktutveckling inom svensk leverantörsindustri

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört en rad workshops kring koncept- och produktutveckling. Målsättningen är i kronologisk ordning: Samsyn, problemanalys, möjlighetsutveckling, bedömning av lösningsförslag, action-plan. - Samsyn är centralt i varje workshop och bygger på att ledningsgrupp och beslutsfattare inom marknad, design, produktutvecklare, produktion bör ha en samsyn innan de tar sig an utvecklingsprojekt. - Reducera friktion och förbättra samverkan mellan exempelvis design och konstruktion, konstruktion och produktion.

Externa länkar

Beskrivning av materialbiblioteket MCSK och dess funktion, inriktning och koppling till MaterialConnexion i USA

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.