Innovativ simulering för Unga inom entreprenad branschen

Diarienummer
Koordinator TENSION GRAPHICS AB
Bidrag från Vinnova 606 304 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ge ungdomar som använder simulatorteknik och spelutvecklingsverktyg i sin utbildning, förutsättningar att själva vara med och påverka utbildningens innehåll och därmed också vara delaktiga i utvecklingen av framtidens utbildningar inom entreprenad- och spelutvecklingsbranschen. Vårt mål var att utveckla ett interaktivt verktyg som nu kan distribueras till ungdomar inom entreprenad- och spelutvecklingsutbildningar.

Resultat och förväntade effekter

Ett av projekten har kommersialiserats och finns inom kort att köpa på PSN. I projektet har det genererats över 14 st nya övningar inom entreprenadsimulering. Vi har idag över 20 stycken gymnasieskolor som i sin utbildning använder simulering och därmed räknar vi också med att över 200 gymnasieelever har tillgång till projektresultatet antingen som användare eller i ett kreativt syfte att skapa lokala egna övningar. Inom spelutvecklingsutbildning jobbar nu dagligen över 70 personer i eller kring de utvecklade verktygen.

Upplägg och genomförande

Projektets ledning har skötts av representanter från spelutveckling och entreprenadbranschen samt Stiftelsen Teknikdalens företagsinkubator och en sammansatt utvecklingsgrupp bestående av ungdomar i åldern 18-30 år. Gruppens ansvar har varit att definiera och testa det interaktiva verktygets beståndsdelar. Enligt definitionen har vi sedan fokuserat på hur ett utvecklingsverktyg ska bli skalbart och kan användas inom flera olika tillämpningsområden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03623

Statistik för sidan