Innovativ kunskapsutveckling

Diarienummer 2014-04695
Koordinator Yolean AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Yolean har i projektet utvärderat alternativ och möjligheter kring kunskapsutveckling med digitala verktyg baserade på Leanprinciper. Projektet har varit mycket lyckosamt och en marknadslansering av produkten Digitala Checksheets kan komma redan under hösten 2015. Det har visat sig vara mycket viktigt att fokusera på återanvändbarhet av kunskap, eftersom det är här värdet realiseras. Att dokumentera kunskap får inte vara huvudmålet utan det är i återanvändningen av kunskap som värde realiseras. Vår mjukvara stödjer och uppmuntrar denna process.

Resultat och förväntade effekter

Det har visat sig att rätt fokus i kunskapsutvecklingsprocessen har stor potential att helt förändra vår syn på kunskap i företag. Det handlar mycket om att lyfta fokus från generell ´skolbokskunskap´ till företagsspecifik kunskap kopplad till hur vi konstruerar produkter och tjänster. Att hitta denna specifika/smala kunskap gör den även enklare att hantera och att säkra återanvändningsbarheten. Den förväntade effekten hos företag blir därför, färre fel, och längre tid emellan fel dessutom blir det med verktygsstödet enklare att följa upp fel när de inträffar.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med en iterativ metod och återkommande, integrerade kundkontakter. Detta upplägg har lett till korta kunskapsgenererande loopar som också resulterat i en bättre kravställning på produkten. Genomförandet har fungerat väl och resultatet är över förväntan. Vi har kunnat interagera djupt med 4 stycken oberoende och potentiella kunder och har därmed haft möjlighet att bygga en generell mjukvara med hög potential att kunna hjälpa våra kunder med steget till digital och Lean kunskapsutveckling.

Externa länkar

Länk till huvudprojektets hemsida och publikationer

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.