Innovativ grön hydraulik

Diarienummer 2014-03338
Koordinator Intressentföreningen för fluid systemteknik
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

En forsknings- och innovationsagenda har tagits fram för Sveriges industri som baseras på hydraulteknologin. En exportindustri, som omsätter närmare 100 mrd, och som omfattar industrisektorer som U-båtar till fordon, vågkraft, processindustri och flyg. Agendans vision är att Sverige skall leda utvecklingen av industriprodukter och tjänster kännetecknande av hög produktivitet, halverad energiförbrukning och en hållbar livscykel den innovativa gröna hydrauliken. De viktigaste projektmålen har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

En forsknings- och innovationsagenda har tagits fram för en betydande del av Sveriges industri som utnyttjar hydraulik i sina produkter, tjänster och tillverkningsprocesser. Industrins behov och utmaningar är att exploatera den nu framväxande innovativa gröna hydrauliken för att utveckla produkter och tjänster som bidrar till ökad produktivitet, en halverad energiförbrukning och en hållbar produktlivscykel. Bristen på hydraulikkompetens är idag ett reellt hot i många sektorer. Agendan visar strategin och taktiken att nå ökad tillväxt och konkurrenskraft för industrin.

Upplägg och genomförande

Agenda basereras till stor del på ett stort antal workshops och möten med industri, akademi och aktörer inom svensk hydraulikindustri och akademi. I kombination med en nulägesanalys har en FoU-plan på kort- som lång sikt till 2030 tagits fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.