Innovativ driftsteknologi för grävlastare

Diarienummer 2013-03527
Koordinator Huddig Aktiebolag - Huddig AB
Bidrag från Vinnova 1 298 100 kronor
Projektets löptid november 2013 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte är att öka verkningsgraden på maskinen och genom detta uppnå målet att minska bränsleförbrukning och miljöpåverkan, samtidigt som maskinens prestanda och funktionalitet bibehålls eller ökar.

Resultat och förväntade effekter

Genom separationen av el och dieseldrift har verkningsgraden ökat markant på maskinen. Bland annat har tomgångsförlusterna minskats till ca 1/10 av standardmaskinens. Dieselmotorns varvtal har kunnat frikopplas från maskinens arbete, har motorns mest effektiva varvtal kunnat utnyttjas för att minska bränsleförbrukningen. Vi räknar med att projektet därmed kommer att generera ökade marknadsandelar både i sverige och utomlands.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med aktiviteter syftade till att utveckla en konceptuell teknikmodell av den nya hybriddriftsteknologin med utvärdering av ingående komponenter. Därefter implementerades teknikmodellen i en prototypmaskin som utvecklats parallellt. Projektet avslutas med utvecklingen av mjukvaran mot den elektriska transmissionen samt den slutliga verifieringen och optimeringen av teknikmodellen genom tester.

Externa länkar

Huddig Tigon Technology

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.