Innovationsupphandling - Arbetsmodell för små och medelstora kommuner

Diarienummer 2017-04827
Koordinator SKURUPS KOMMUN - KOMMUNKONTORET
Bidrag från Vinnova 2 377 200 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Frön - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet
Ansökningsomgång Frön fortsättning

Syfte och mål

Det övergripande målet är en innovativ modell för innovationsupphandlingar, anpassad till mindre kommuner. Projektet genomförs i tre steg där utvecklingsfasen innebär att arbetsmodellen testas i tre innovationsupphandlingar för att i en tredje fas implementeras och spridas. Mål för utveckling: -Genomförande av tre innovationsupphandlingar med olika område, inriktning och omfattning -Arbetsmodellen ska vidareutvecklas och konkretiseras för att i nästa steg kunna implementeras i löpande verksamhet i respektive kommun.

Förväntade effekter och resultat

Skurups, Ystads och Trelleborgs kommun planerar att genomföra tre innovationsupphandlingar. Förutom att resultatet av upphandlingarna skall leda till utveckling är en förväntad effekt att respektive kommun skall öka sina insikter och förståelser kring betydelsen av utveckling och den roll innovationsupphandling kan spela i en kommuns förändring och utvecklingsprocess. Projektet skall också dokumentera och tillhandahålla förslag på process för små och medelstora kommuner.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i ett antal arbetspaket kring de tre innovationsupphandlingarna. Upphandlingsområdena har valts baserat på förväntad specifik nytta av det enskilda resultatet samt nytta av den fördjupade processförståelsen. Dessa tre upphandlingar kommer att stödjas av övergripande projektledning med ansvar för dokumentation och spridning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.