Innovationstorg, Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa

Diarienummer 2014-06060
Koordinator KISTAMÄSSAN AB
Bidrag från Vinnova 81 500 kronor
Projektets löptid augusti 2014 - januari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Att innovatörer inom välfärdsteknologi och e-hälsa med fokus på kommunal vård och omsorg ska få möta individnära personal för att få presentera sina tjänster och produkter.

Resultat och förväntade effekter

6st VINNOVA-finansierade företag fick möjlighet att möta över 1 000 aktörer från kommunal vård och omsorg och presentera sin produkt eller tjänst samt ta emot feedback från användare/beställare i ett tidigt skede. Utöver detta fick VINNOVA presentera sitt uppdrag närmare för dessa besökare.

Upplägg och genomförande

Entreprenörer i VINNOVAs nätverk bjöds in att delta i detta forum utifrån ett fördefinierat koncept där varje aktör fick en marknadsplats samt möjlighet att presentera sig på Innovationsscenen på mötesplatsen. 7st aktörer var tillfrågade varav 6st tackade ja till att medverka.

Externa länkar

http://www.mvt2015.se/Massa/Innovationstorg

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.