Innovationssamarbete mellan små och stora företag

Diarienummer 2017-04411
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet är att skapa lärandeprocesser om koncept för innovationssamarbete mellan små och stora företag och att paketera erfarenheter om innovationssamarbete för vidare spridning. Det består av erfarenhetsutbyte mellan sju svenska storföretag som alla har utvecklat arbetssätt/organisatoriska koncept för att skapa innovationssamarbete med små företag. Lärandeprocessen baseras primärt på heldagsworkshopar som förläggs till respektive storföretag. Genom att också bjuda in startups fås ett kompletterande småföretagsperspektiv på innovationssamarbete med stora företag.

Förväntade effekter och resultat

Genom att värdföretaget öppet delar med sig av både sina framgångar och motgångar/fortsatta utmaningar är heldagsworkshopen också en lärprocess för de andra deltagande företagen. Efter sex företagsworkshopar deltar företagen i en reflektionsworkshop med syfte att lyfta fram vad vi lärt och vad som kan vara av värde att sprida vidare till andra intressenter i Sverige. Denna workshop inkluderar också organisationer som har till uppgift att sprida nya arbetssätt och organisationslösningar till sina klienter eller medlemmar.

Planerat upplägg och genomförande

På förmiddagen av heldagsworkshopen presenterar värdföretaget sin ansats och får feedback och förbättringsförslag från de andra deltagarna. Eftermiddagen utgår ifrån ett småföretagsperspektiv på innovationssamarbete med stora företag. 3-4 startups gör en kort presentation (pitch) och deltar i en paneldebatt med fokus på att lyfta fram det lilla företagets behov och perspektiv på samarbete med stora företag. Parallellt kommer också fyra webinarer att organiseras inom av företagen prioriterade kunskapsområden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.