Innovationsledning för smarta specialiseringsstrategier

Diarienummer 2015-00721
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Ledningsstaben Regional utveckling
Bidrag från Vinnova 1 726 443 kronor
Projektets löptid april 2015 - februari 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet har varit att skalbara tjänster verktyg (tjänster) som stöder övergripande processledning,idéutveckling i fleraktörssamverkan och metoder för utveckling och ledning av näringslivsdrivna innovationsprojekt har tagits i bruk av aktörer med regionalt utvecklingsansvar och av andra relevanta regionala aktörer.Ett villkor har varit att projekten/processerna ska vara av sådan karaktär att någon form av offentligt stöd anses nödvändig för att processen ska starta och/eller hållas igång till dess annan finansiering kan säkras

Resultat och förväntade effekter

Utgångspunkten har varit att utveckla arbetsmetoder för ökad kreativitet och systematiskt innovationsarbete. Exempel på IT-baserade verktyg, har analyserats och kravställts genom test av befintligt idehanteringssystem samt prototyping av kompletterande systemstöd. Metoder, modeller/processer och verktyg har börjat tas i bruk av aktörer med regionalt utvecklingsansvar och av andra relevanta regionala aktörer och privata aktörer och innehållsleverantörer som kan stötta innovation utöver nätverket av offentligt finansierade aktörer.

Upplägg och genomförande

tre delprojekt som logiskt kopplats till den generella innovationsprocessen. Dessa har koordinerats av Region Östergötland som projektägare. 1.Delprojekt Idégenerering och utveckling i fleraktörssamverkan samverkan mellan utvecklingsmiljön för gröna näringar,Vreta Kluster och Crearum 2.Delprojekt - Utveckling och ledning av näringslivsdrivna innovationsprojekt. samverkan mellan Norrköping Science Park och innovationsmiljön GaiaLab 3.Delprojekt - Systemstöd för den regionala innovationsprocessen Region Östergötland som kravställare och Effektfabriken

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.