INNOVATIONSCHECK Swedish ICT

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 630 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet skall genom förstudier och projektplaner skapa förutsättningar för SMF att gå vidare till FoU projekt som omfattar utveckling och integration av IKT. Denna IKT utveckling skall sedan skapa innovationer i form av nya affärer i bolagen. Projektets huvudmål har varit att förstudier och projektplaner skall utmynna i FoU projekt hos 10 SME. Utfallet är 18 deltagande företag som genomfört 17 förstudier, 3 projektplaner samt f.n. 8 FoU projekt. Totalt 17 företag har beslutat att gå vidare till ett FoU projekt och av dessa har således redan 8 FoU projekt genomförts d.v.s. nära 50%.

Resultat och förväntade effekter

De 2 företag som genom checkarna kunnat ta fram en innovation kommer att generera tillväxt redan 2013. än större tillväxtresultat kan också uppnås om de 9 SMF som har behov av delfinansiering till FoU projekt erbjuds möjlighet till detta. En ytterligare stimulans av tillväxt gäller de 6 företag som genom egen finansiering klarat av FoU delen d.v.s. en fungerande prototyp före teknisk och funktionell verifiering. Dessa företag har också ett behov delfinansiering för att ta steget till en fullständig innovation d.v.s. att få ut produkten på marknaden och skapa ett positivt kassaflöde.

Upplägg och genomförande

Den ursprungliga planen omfattade de 30 innovationscheckarna för att genomföra totalt 30 förstudier/ projektplaner. Företagen har vi identifierat via våra övriga SME projekt, nätverk och coacher. Ansökan bedömdes i första hand av coachen och projektledaren och skickades sedan vidare till VINNOVA för slutgiltigt godkännande. Efter slutgiltigt godkännande undertecknades ett avtal mellan företaget och Acreo. Det pågående projektet följdes sedan upp av en coach som också ombesörjde att projektavslut, slutrapportering och fakturering klarades av inom en rimlig tid.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04168

Statistik för sidan