Innovation Race för BioInnovation

Diarienummer 2014-06097
Koordinator SP PROCESSUM AKTIEBOLAG - SP Processum AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation

Syfte och mål

Målet med projektet var att identifiera, utforma och synliggöra bra modeller för att kommersialisera projekt. Hindren för kommersialisering för någon eller några av värdekedjorna rivs och produkterna kommersialiseras. Det visade sig svårt att identifiera konkreta hinder och åtgärder för att eliminera dessa inom angivna värdekedjor. Särskilt när fler än en värdekedja skulle diskuteras blev detta utmanande. Den mer aggregerade diskussion om hur bioekonomin skall realiseras fungerade däremot mycket bra under racet och de närvarande personerna gav många bra idéer.

Resultat och förväntade effekter

Racet resulterade i tre publicerade filmer https://vimeo.com/spprocessum samt i nio stycken idépostrar som har fortsatts att bearbetats efter racet. Förväntningarna var att man skulle ha identifierat fler hinder under tiden och lärdomen var att racet kanske skulle ha koncentrerat sig på en värdekedja. Racet mångfacettering av olika företag och organisationer har resulterat till många nya relationer och även det en viktig grogrund för utveckling av nya innovationer inom bioekonomi.

Upplägg och genomförande

Metoden Innovation Race är intressant för att vid ett tillfälle och mycket koncentrerat få specialister inom ett område att tillsammans skapa nya idéer. Racet genomfördes med stöd av konsultföretaget Innovation Plant. Totalt deltog 45 personer på racet. Racet bestod av två huvudgrupper, sammanlagt 14 personer, och ett antal specialister som återfanns i back-office, 20 personer. Under tre dygn i en kreativ miljö och många engagerade personer kan man med ytterligare nätverk åstadkomma otroligt mycket.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.