Innovation och tillväxt genom ansvarsfullt ledarskap

Diarienummer 2016-03519
Koordinator STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP - Centre for Advanced Studies in Leadership
Bidrag från Vinnova 1 620 800 kronor
Projektets löptid augusti 2016 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Detta projekt har tillsammans med en grupp företag/organisationer utvecklat kunskap kring ledarskapets roll, villkor och betydelse för utvecklingen av innovation, tillväxt och ansvarstagande organisationer. Genom kvalificerat erfarenhetsutbyte och kunskapsgenerering via exempel har projektet med råge uppnått de mål som formulerades tillsammans med partnerföretagen vid projektets start. Arbetsformerna har dessutom möjliggjort en kontinuerlig kunskapsspridning vilket skapat nyfikenhet, debatt och intresse.

Resultat och förväntade effekter

Genom en serie rundabordssamtal och fördjupande case har kunskap utvecklats kring aktuella hållbarhetsutmaningar samt olika lösningar för att hantera dessa. Casen belyser konkreta utmaningar som partnerföretagen har adresserat samt vilka verktyg, modeller och processer som utvecklats för att göra ansvarsfullt ledarskap till en drivkraft för förnyelse, innovation och tillväxt. Sammantaget illustrerar casen kontextens betydelse för vilka frågor som blir särskilt angelägna att hantera genom ansvarsfullt ledarskap.

Upplägg och genomförande

Projektet bygger på kunskapsutveckling genom samverkan där erfarenhetsutbyte via round table seminarier och dokumentation av ”best practice” utgjort centrala byggstenar. Under ca två år har sex rundabordssamtal genomförts i samverkan med Telia Company, Stora Enso, EQT, Vinnova samt ytterligare X företag i Silicon Valley. Projektet har löpt under två år. Kunskapsspridningen har skett kontinuerligt. Processperspektivet har dominerat för att fånga utmaningar, praktiker och lösningar i realtid.

Externa länkar

www.casl.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.