Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovation i myndigheter

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen Maskinkonstruktion
Bidrag från Vinnova 880 259 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: 1) utveckla myndigheters egna förmåga att stärka sitt innovationsarbete där både mindre stegvisa förbättringar och större radikala förändringar ingår. 2) utveckla modeller för att kontinuerligt kunna stödja myndigheter i deras innovationsarbete Mål: genomförande av lärande nätverk, definition av modell för myndigheters innovationsförmåga, testning och utvärdering av modellen, erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, lärande/kunskapshöjning och validering tidigare forskningsresultat.

Resultat och förväntade effekter

Mycket goda resultat där sex myndigheter aktivt utvecklat rutiner, funktioner och hjälpmedel för att organisera och leda sitt innovationsarbete. Myndigheterna tog fram så väl nya innovationsprocesser som faktiska innovationer under nätverkstiden. Stor kunskapsutveckling och gott utfall av validering av tidigare forskning, modell vidareutvecklad och förfinad.

Upplägg och genomförande

Mycket stort engagemang bland samtliga aktörer och genomgående högt deltagande. Gott samarbete mellan forskare och konsulter där forsknings nyttiggörs på ett framgångsrikt sätt. Projektet försenades något på slutet men det beror på att det tillkom ytterligare spridnings aktiviteter och framflytt av rapporteringstid berodde delvis på intern process på Vinnova.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 oktober 2017

Diarienummer 2017-04408

Statistik för sidan