Innovation funktionsnedsättning

Diarienummer
Koordinator PAPPER IGELKOTT XYLOFON EKONOMISK FÖRENING
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med ´Innovation funktionsnedsättning´ är synliggöra behov, fånga upp idéer samt skapa innovationer för personer med funktionsnedsättning. Målet med projektskissen har varit att undersöka möjligheterna för ett fortsatt arbete inom Kronobergs län samt utveckla ett intressant erbjudande för samtliga deltagare. Genom att kontakta företag samt privatpersoner med funktionsnedsättningar har vi fått underlag som visar att intresset att delta i ett mötesprojekt är stort från båda håll.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av mötesprojektet blir att de entreprenörer som deltar når nya kundgrupper. Långsiktigt ska det även ha resulterat i ökad lönsamhet, utveckling av nya produkter och tjänster samt en ökad förståelse för denna målgrupps behov. För personer med funktionsnedsättningar blir resultatet att produkter och tjänster tas fram som håller högre kvalité och bättre tillgodoser deras behov. Projektet kan på lång sikt leda till ökat intresse för entreprenörskap hos behovsidentifierarna, eller möjlighet till anställningar hos entreprenörerna.

Upplägg och genomförande

För att en gynnsam innovationsmiljö ska uppstå i det tänkta mötesprojektet behöver entreprenörer sammanföras med behovsidentifierare som har koppling till deras produkt- eller tjänsteområde. Detta åstadkommer vi genom behovskartläggningar och matchning. Löpande kommer vi arbeta med inspirerade aktiviteter och erbjudanden för våra behovsidentifierare. Syftet är stimulera innovationstänket. De grupper av entreprenörer och behovsidentifierare som matchats ihop kommer delta i innovationsworkshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.