Innovation Challenge Life Science 2015 by Karlstad Innovation Park

Diarienummer 2014-04396
Koordinator KARLSTAD INNOVATION PARK EK. FÖR.
Bidrag från Vinnova 98 250 kronor
Projektets löptid september 2014 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte och mål med förstudien har bl a varit att dels ringa in lämpliga samarbetspartners till tävlingen för att optimera för nyttiggörande, dels identifiera lämplig metod för genomförandet av tävlingen, dels att säkerställa att behovet är relevant och att tävlingsfrågan formulerats på ett begripligt, lösbart och attraktivt sätt. Det som återstår är ytterligare jobb med frågeformuleringen, då vi i undersökningar med behovsägaren kommit fram till att vi behöver definiera frågan ännu tydligare.

Resultat och förväntade effekter

I förstudien har vi knutit samarbetspartners till oss, för att bädda för att nå våra resultat. Vi har bl a med hjälp av Centrum för Tjänsteforskning identifierat en metod kring Open Innovation, som vi vill testa under tävlingens genomförande, dels för att få fram radikala lösningar, dels för att sedan landstinget själva i en öppen innovationsprocess ska kunna utveckla en lösning kring existerande behov, samt dels för att Innovation Park sedan kan använda metoden vid framtida tävlingar.

Upplägg och genomförande

En röd tråd är att bädda för lösningens nyttiggörande. Vi vill bl a testa en vetenskapligt förankrad metod kring Open Innovation som innebär att idéerna förädlas i två steg under tävlingens genomförande, vilket torde öka möjligheten att idéerna kommer närmare ett nyttiggörande. Dels genom att involvera användarna bakom behovet mer, dels genom att nyttja juryns kompetens i idéutvecklingen. Vi låter även juryn åta sig ett ansvar efter tävlingen, samt kopplar testmiljöer och upphandling till oss.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.