Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovate Passion Västernorrland

Diarienummer
Koordinator Mittuniversitetet - Avdelningen för informations och kommunikationssystem
Bidrag från Vinnova 291 217 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Innovate Passion Västernorrland hade som syfte att skapa möjligheter för helt nya teknik- och innovationsområden att utvecklas utifrån unga kvinnors passionsområden. Genom att sammanföra unga kvinnors passion inom det kulturella området, med innovatörer, affärsrådgivare och entreprenörer som stöttar dem i en fantastisk skapandeprocess vill Innovate Passion Västernorrland identifiera nya möjliga yrken och utbildningsområden.

Resultat och förväntade effekter

Tre av idéerna presenterades för regionala IT-aktörer och därefter valdes en idé ut och togs vidare till diskussioner med forskare vid Mittuniversitetet. Att unga kvinnor får möjlighet att beskriva sina idéer utifrån sina behov, för teknik- och naturvetenskapsforskare var mycket uppskattat hos alla parter och ger viktig input till vidare forskning.

Upplägg och genomförande

Innovate Passion Västernorrland riktade sig till gymnasietjejer som fick spendera en lördag i Sundsvalls prototyplab och makerspace. Tillsammans med designers, tekniker och entreprenörer fick de utveckla nya idéer för möjliga yrken och utbildningsområden. Utmaningen var att utgå från sina intressen och behov och ta fram en prototyp eller ett koncept för framtiden. Nya idéer skapades och en slutsats från eventet är - Varför utbilda sig till antingen barnmorska eller ingenjör, när framtidsyrket kanske är ingenjör i människokroppen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05234

Statistik för sidan