Innovair - koordineringsmedel för etapp 2

Diarienummer 2017-05489
Koordinator FÖRENINGEN SVENSKT FLYG INTRESSEAKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 15 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - januari 2021
Status Pågående

Syfte och mål

Projektets syfte är att vidareutveckla det strategiska innovationsprogrammet för flyg, Innovair, vilket sker genom programkontor, arbetsgrupp och styrgrupp samt aktiviteter som dessa grupper genomför. Mål är att förstärka industrins konkurrenskraft, positionera svenskt deltagande i internationella demonstratorer, stärka det akademiska nätverket och säkra framtida kompetensförsörjning. Dessutom ska två produktionsarenor vidareutvecklas och tillsammans med regionala aktörer stärka SMF. Ökad samverkan ska utvecklas med andra SIP inom av RK prioriterade områden.

Förväntade effekter och resultat

Under 2018-2020 ska en ny NRIA Flyg 2019 produceras med inriktning på uppdaterade teknikprioriteringar och steget från TRL till att inkludera även systemaspekter via SRL. Effekter visas genom de nya prioriterade projekt som lyses ut inom NFFP7. Resultat innefattar bättre nationell struktur på hela innovationssystemet och med allt starkare samverkan med prioriterade länder och utvalda innovationsaktörer inom dessa länder.

Planerat upplägg och genomförande

Programkontoret ansvarar för strategisk planering och genomförande av beslutade insatser. Alla aktörer inom Innovair möts minst en gång i månaden inom en arbetsgrupp som diskuterar föreslagna aktiviteter och beslutar om prioriterade aktiviteter inom närtid. Vid behov lyfts frågorna till styrgruppen som annars informeras fyra gånger per år, innefattande beslut om budget och verksamhetsplan för kommande år.

Externa länkar

Hemsida för det strategiska innovationsprogrammet för flyg - Innovair

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.